korjaa kodin  Ammattitaidolla  Nopeasti  Kustannustehokkaasti
 Kokonaispalveluna  Vaivattomasti

Yleiset sopimus- ja toimitusehdot

 1. Yleistä

  Näitä sopimus- ja toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin Tecona Oy:n ja Hehku-Tec(Myyjä) ja kuluttaja (ostaja) väliseen järjestelmätoimitusten kauppaan ja asennukseen, ellei kirjallisesti ole myyjän ja ostajan välillä toisin sovittu.

   

  Näiden sopimusehtojen lisäksi ostajan ja myyjän väliseen sopimukseen sovelletaan kuluttajansuojalakia.

 2. Tarjous

  Myyjän tarjous on voimassa 14 päivää, ellei toisin ole sovittu.

 3. Sopimus

  Sitova sopimus syntyy, kun ostaja ja myyjä ovat allekirjoittaneet kauppasopimuksen.

 4. Toimitusaika

  Remontin toteutus ja toimitus tapahtuu tilaussopimuksessa mainitulla toimitusviikolla, ellei ostajan ja myyjän välillä ole toisin sovittu. Myyjä ja ostaja sopivat tarkan toimituspäivän viimeistään toimitusviikkoa edeltävällä viikolla, mikäli tarkkaa toimituspäivää ei ole sovittu.

   

  Mikäli toimitusaika muuttuu myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä johtuen, eikä myyjä ole voinut ottaa tätä huomioon sopimusta tehdessä, ei myyjä ole velvollinen maksamaan korvausta viivästyksestä.

   

  Mikäli toimitusajan muutos johtuu ostajasta, on ostajan ilmoitettava muutoksesta vähintään kolme (3) arkipäivää ennen sovittua toimituspäivää. Mikäli ostaja laiminlyö edellä mainitun ilmoitusvelvollisuutensa ja tavaran toimitus vaikeutuu, tai tavaraa joudutaan varastoimaan myyjän tiloissa, on myyjällä oikeus periä viivästyksestä, tavara nsiirrosta ja varastoinnista aiheutuneet kustannukset ostajalta.

 5. Toimitus

  Myyjä huolehtii tavaran kuljetuksesta, ellei toisin ole sovittu. Ostajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että kuljetukselle on esteetön pääsy toimitusosoitteeseen ja ostajan tulee osoittaa myös paikka mihin tavara jätetään.

 6. Hinta ja maksuehdot

  Kiinteä kauppahinta sisältää arvolisäveron ja se perustuu sovittuun toimituslaajuuteen, -paikkaan ja – aikaan. Ostaja ei vastaa toimituksen aikana minkäänlaisista lisäkustannuksista, ellei niistä ole erikseen sovittuostajan ja myyjän kesken. Myyjällä on oikeus osalaskutukseen, mikäli kyseessä on moniosainen järjestelmätoimitus ja tästä on erikseen sovittu. Kaupantekohetken jälkeiset kampanjatarjoukset ja muut edut eivät koske jo olemassa olevia sopimuksia

 7. Omistusoikeuden siirtyminen

  Omistusoikeus toimitettuihin tavaroihin siirtyy ostajalle sen jälkeen, kun kauppahinta on kokonaan maksettu. Tavaran vaaranvastuu(vahingonvastuu) siirtyy ostajalle heti kun tavara on luovutettu.

 8. Takuu

  Asennustyölle Tecona Oy ja Hehku-tec antaa kuluttajansuojalain mukaisen takuun. Sopimukseen sisältyvien laitteiden ja tarvikkeiden osalta noudatamme valmistajien takuuehtoja. Tuotteiden tai tarvikkeiden valmistajat, tai maahantuojat vastaavat tuotteistaan Suomessa käytössä olevan tuotevastuulain mukaisesti. Takuuaikana ilmennyt vika on ilmoitettava Tecona Oy:lle tai Hehku-Tec:lle kirjallisesti 14 päivän kuluessa vian ilmenemisestä. Myyjällä tai valmistajalla on oikeus korjata vika parhaaksi katsomalla tavalla. Takuu ei kata vaurioita, joiden aiheuttajana ovat onnettomuudet, salamaniskut, tulvat varomaton tai epänormaali käyttö, ylikuormitus, virheellinen hoito tai muu laiminlyönti.

 9. Muutokset

  Myyjä pitää oikeuden tuote- tai palveluvalikoiman muutoksiin, sekä teknisiin muutoksiin kaikissa tuotteissa ilman ennakkoilmoitusta. Myyjä voi korvata valikoimista poistuvia malleja uudella mallilla tai teknisesti paremmalla laitteella.

 10. Muut toimitusehdot

  Mikäli sähkö- tai vesijohdot vaurioituvat asennustöiden yhteydessä eikä niiden sijaintia ole voitu todentaa lvis-kuvista tai niiden sijaintia ei ostajan tiedon perusteella ole voitu todentaa, vastaa ostaja näiden korjauksiin liittyvistä kustannuksista.

   

  Asennustyössä esiin tulevat asbestityöt ja mahdolliset koteloinnit eivät sisälly tähän sopimukseen ja kaupaphintaan.

   

  Myyjä ei vastaa seinän läpivientien porausten paikkaamisesta johtuvista sävyeroista. Ostaja vastaa irtaimiston siirtämisestä sovituilta asennusreiteiltä, sekä esteettömästä pääsystä pääsululle koko remontin ajan.

   

  Tämä kauppasopimus on Tecona Oy:tä tai Hehku-Tec:iä sitova sen jälkeen kun yrityksen asennusvastaava on käynyt läpi tehdyn kauppasopimuksen. Tecona Oy:n tai Hehku-Tec:n asennusvastaava on yhteydessä ostajaan 14 päivän kuluessa kauppasopimuksen päiväyksestä, mikäli sopimuksessa sovittu remontti ei ole sopimuksen mukaisesti toteutettavissa.

 11. Lisätyöt

  Sopimukseen kuulumattomien lisätöiden työtuntihinta on 65€/h sis. alv. + tarvikkeet menekin mukaan. Lisätyöt sovitaan erikseen ostajan ja myyjän välillä.

 12. Erimielisyyksien ratkaiseminen

  Mikäli erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, jossa voidaan tarvittaessa kuulla asiantuntijoita, ostaja voi saattaa asian kuluttajalautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava myyjän kotipaikan yleisessä alioikeudessa.